Pastýř je zpravodaj farní rodiny sv. Vojtěcha a sv. Cecílie ve Slavičíně. Vychází nákladem 550 výtisků a slouží pro vnitřní potřebu farnosti.