Pastorační plán

Pastorační plán farnosti na rok 2022

Farní akce

 • 7.1. - Žehnání tříkrálových koledníků
 • 8.1. - Tříkrálová sbírka
 • 29.1.- Modlitby chval
 • 5.2. - Hromniční modlitby matek
 • 26.2. - Modlitby chval
 • 2.3. - Popeleční středa (začátek postní doby)
 • Pobožnosti křížové cesty - zajistí J. Adámková
 • 6.3. - Pobožnost křížové cesty na nevšovské
 • 26.3. - Duchovní obnova farnosti na Orlovně - P. Vojtěch Šíma; Modlitby chval
 • 15.4. - Velkopáteční křížová cesta na nevšovské
 • 17.4. - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
 • 24.4. - Svatovojtěšská pouť  - Svátek Božího milosrdenství
 • 30.4. - Modlitby chval
 • 1.5. - Hasičská mše svatá v 11 hodin
 • 10.5. - Adorační den farnosti
 • 28.5. - Modlitby chval
 • 29.5. - 1. svaté přijímání
 • 4.6. - Svatodušní vigilie
 • 16.6. - Slavnost Těla a Krve Páně
 • 25.6. - Modlitby chval
 • 26.6. - Zakončení školního roku
 • 30.6. - Výroční den posvěcení kostela
 • 17.7. - Mše svatá v Divnicích - výročí posvěcení kaple
 • 24.7. - Pouť v Rokytnici
 • 14.8. - Mše svatá v Nevšové - výročí posvěcení kaple
 • 28.8. - Farní den
 • 11.9. - Farní pouť na Provodově (za příznivého počasí i pěší)
 • 24.9. - Modlitby chval
 • 28.9. - Svatováclavská mše v Lipové v 11 hodin
 • 18. - 23.9. - Týden s Charitou Slavičín
 • 16.10. - Mše svatá v Bohuslavicích - výročí posvěcení kaple
 • 29.10. - Modlitby chval
 • 20.11 - Svatocecilská pouť
 • 26.11. - Modlitby chval