Hrádek

V roce 2015 se podařilo na základě podpory místních firem, sbírky v kostele sv. Vojtěcha,  podnikatelů, města a soukromých osob dokončit první etapu výstavby. Byly to velmi náročně vybudované základy  ať již se to týká vrtů pro 32 pilotů do hloubky 7 m o průměru 50 cm, tak i samotné betonování základů o síle 40 cm a výšce 1 m a to z důvodu umístění kaple v záplavové oblasti.  Pevné základy by měly být  zárukou pro mnoho let, že přečkají i velmi nepříznivé přírodní podmínky.

Podařilo se zlikvidovat navážku suti na pozemku kaple,  která byla nebezpečná  pro děti hrající se na sousedícím hřišti , kdy tuto rády využívaly  ke „zdolávání překážek“ . Ve vyřizování je již přípojka el. energie.

Na budování základů se podílelo mnoho brigádníků, kteří pracovali bez nároku na odměnu, ať již se to týkalo  terénních úprav, přípravných prací pro betonáž, vybudování studny vč. terénních prací s tím spojených a pomoc při navážkách betonu. Jen pro zajímavost pro základy vč. deky bylo zapotřebí 140 m3 betonu.

Díky bezplatné pomoci brigádníků jsme opět ušetřili několik desítek tisíc korun, za práce, které bychom byli nuceni řešit dodavatelsky. Náklady na vybudování této etapy  od počátku stavby vč. projektu si vyžádaly cca  2 000 000,- Kč.

Věříme, že díky pochopení všech zúčastněných a podpory ať finanční, materiální nebo morální se nám podaří krůček po krůčku pokračovat v dalších pracích.

Nyní připravujeme odvodnění kolem základů, izolaci obvodových zdí a přihrnutí zeminou, konzervaci stavby a vybudování schodiště v přední části kaple.  Vše je závislé především na finančních prostředcích získaných pro tento účel. Proto  mnohokrát děkujeme všem zainteresovaným za podporu našeho záměru a věříme, že s Boží pomocí budeme moci ve výstavbě pokračovat.

Číslo sbírkového účtu (povoleno KUSP Zlín) 245743398/0300, v.s.:  r.č. nebo IČO, z důvodu uplatnění příspěvku pro odpočet z daně.