Rudimov

Obec Rudimov se nachází západně od Slavičína, mezi lesnatými kopci v údolí potoka Třešňůvky s průměrnou nadmořskou výškou 334 m. Rudimov byl v historii církevním majetkem – součástí sehradického léna, jehož správním centrem byl hrad Engelsberk (nazývaný také Sehradice, případně Sehrad). Obec se ve starších pramenech nazývala Radimov, Rodimov, v současné době Rudimov a ve znaku měla sv. Vojtěcha. První písemný doklad o existenci obce je zápis v lenních knihách z r. 1440.

 V katastru obce se nachází množství archeologických nálezů z neolitu, eneolitu, doby bronzové, Halsttatu (popelnice – sídliště), Latem – Kelti, popelnicové i mohylové pohřebiště a sídliště. V trati Zachrastí – Ploštiny se nachází slovanské hradisko Gradca. Tyto oblasti jsou památkově chráněny: mohyly v tratích Gradca, Spálica a Paličky. V trati Gradca jsou i velmi časté nálezy převážně ze střední doby hradištní . Od roku 1992 je Rudimov opět samostatnou obcí, patřící do farnosti Slavičín. Má svůj obecní úřad, a od roku 2001 obecní znak a prapor.

Při žehnání praporu a znaku obce byla v Rudimově sloužena mše svatá. Po jak dlouhé době to bylo, se nepodařilo zjistit ani z farní kroniky. Mše svatá byla sloužena na „Výletišti“ před Obecním úřadem.

O rok později se na přání naší občanky pí Anny Argalášové na „Výletišti“ opět sloužila mše svatá k stému výročí jejího narození. Při posezení s pí Argalášovou po mši, nám navrhl P. Karel Petráš, že by u nás mohl sloužívat mše svaté častěji, pokud bychom si zajistili vhodné prostory pro tyto bohoslužby. S jeho pomocí se nám podařilo sehnat obětní oltář a ambon. Pro mše svaté jsme upravili velkou zasedací místnost na Obecním úřadě. V červnu roku 2003 jsme s P. Petrášem slavili první mši svatou, která byla začátkem pravidelných bohoslužeb v Rudimově. Vždy, jednou za měsíc je zde sloužena mše svatá, které se účastní hlavně ti, pro které je obtížné účastnit se mše svaté ve farním kostele.

Všechny tyto památky byly obnoveny a opraveny po roce 1990 za spoluúčasti Obecního úřadu a památkářů.  Na území obce jsou ještě další místa, která připomínají různé události; tato místa obnovili a starají se o ně dobrovolníci.