Modlitby otců

Modlitby otců

Společenství "Modlitby otců" se schází každou první středu v měsíci (pokud není uvedeno jinak) po večerní mši svaté v kostele sv. Vojtěcha a sv. Cecílie. Společenství vede Ing. Alois Kužela. Důležité je "hledání Boží vůle v životech otců prostřednictvím úplného odevzdání se do Božích rukou, v plné důvěře v jeho plány." (zdroj: www.modlitbyotcu.cz). Kdo z mužů by měl zájem, může se ke společenství připojit.

část Modlitby díkuvzdání za otcovství

Děkujeme Ti, Pane, náš Bože,

za překrásný dar otcovství.

Dej, abychom měli vždy

pěkný vztah s našimi dětmi

a daruj nám trpělivost a naslouchající srdce,

abychom rozpoznali jejich potřeby

a abychom v nich viděli Tebe.

Kéž nikdy nezapomeneme,

Jak důležité je být otcem.

(zdroj: www.modlitbyotcu.cz)