Schola

„Dvakrát se modlí, kdo ze srdce zpívá.“ (sv. Augustin)

                                                            Co je to schola?

Latinsky schola = škola.  - Schola cantorum - pěvecký sbor vzniklý za papeže Řehoře Velikého (590 - 604), autora gregoriánského chorálu (=jednohlasý zpěv římské církve). Schola dnes hudebně doprovází křesťanskou bohoslužbu (mše svatá) i další obřady - křty, svatby a pohřby, zpívá s doprovodem varhan (liturgické zpěvy, např. žalmy) i jiných nástrojů (písně s kytarou).