Modlitby matek

Společenství Modlitby matek (MM) bylo založeno v roce 1995 v Anglii dvěma ženami, Veronikou Williams a její švagrovou Sandrou. Později se MM rozšířilo do více než 122 zemí světa

Hlavní zásady: nekritizovat, neradit si, být diskrétní

I v naši farnosti existuje společenství Modlitby matek (3-4 skupinky). Skupina, kterou vede paní Ivana Častulíková, funguje již 16 let a prostřídalo se zde několik maminek. Některé nás sledují z „Shůry od Nebeského Otce“, jiné se zastavily, když potřebovaly načerpat a zakusit tento druh modlitby, ale pevné jádro zůstalo věrné. Ani dvě setkání nejsou stejná, „Duch Svatý“ zná potřeby každé skupinky. Co je však u každé skupinky stejné, je daná osnova modliteb:

1.      Prosíme Ducha Svatého, aby vedl naše setkání, za ochranu před vším zlem, za odpuštění, abychom byli v jednotě (jedno srdce, jedna mysl).

5.      Chválíme Boha modlitbami a písněmi.

6.      Prosíme za jednotu se všemi skupinkami hnutí „Modlitby matek“.

7.      Čteme z Písma svatého.

8.      Děkujeme Bohu za dar mateřství.

9.      Vložíme lístky se jmény našich dětí do košíčku u paty kříže a v srdci je svěřujeme do Pánovy péče.

 

Modlitba odevzdání při ukládání jmen do košíčku.

Pane Ježíši, přicházím před tebe jako matka.
Prosím, abys žehnal mým dětem a všem dětem na celém světě.

Děkuji ti za naše děti, jsou pro nás drahocenným darem.
Pomoz nám, Pane, vždycky si to připomínat, zvlášť, když jsou v těžkostech.

Vždyť žijí ve světě plném násilí, ve světě, který tě vždy neuznává,
ve světě, kde se mohou stát terčem posměchu, když vyznají, že v tebe věří.

Pane, pomoz nám poznat, že ty jsi stále s námi,
že s námi sdílíš radost i bolest, že jsi vítěz nad zlou mocí.

Jsi s námi, když se smějeme a pláčeš s námi v bolestech.
Prosíme tě, dej nám milosti, které potřebujeme, abychom naplnili záměr,
který máš s naším životem a splnily své povinnosti v rodinách.

Ty jsi všemohoucí Bůh, ty můžeš věci změnit.

Obracíme se k tobě s důvěrou a láskou, protože víme, že odpovíš na naše prosby.
Chceme si vždy připomínat, jak velmi miluješ nás a naše děti a že nás povzbuzuješ,
abychom ti odevzdaly své problémy.

 

Mimo společné modlitby za své děti, sdílíme také to, co každou z nás oslovilo na nedělním kázání, při četbě duchovní literatury a především Písma svatého. Učíme se Pána zvát do každodenních situací, odevzdávat mu samy sebe, své blízké a učit se důvěře, že o nás ví.

Maminky, buďme za všechno vděčné a děkujme Bohu za stáje našeho života. Pouze ten, kdo přijme Boží vůli je skutečně svobodný. Učme se tomu v modlitbě při každém odevzdání, vzájemně se povzbuzujme, a jak píše apoštol „neste břemena jedni druhých (Gal 6,2).