Pastorační plán

Pastorační plán farnosti na rok 2021

Farní akce

 • 8.1. - Žehnání tříkrálových koledníků
 • 9.1. - Tříkrálová sbírka
 • 6.2. - Hromniční pouť matek ve Šternberku
 • 17.2. - Popeleční středa (začátek postní doby)
 • Pobožnosti křížové cesty – zajistí Jana Adámková
 • 21.2. -  Pobožnost křížové cesty na nevšovské
 • 6.3. - Duchovní obnova farnosti na Orlovně
 • 2.4. - Velkopáteční křížová cesta na nevšovské
 • 4.4. - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
 • 11.4. - Svátek Božího milosrdenství
 • 25.4. - Svatovojtěšská pouť
 • 2.5. - Hasičská mše sv. v 11 hodin
 • 10.5. - Adorační den farnosti
 • 22.5. - Svatodušní vigilie
 • 3.6. - Slavnost Těla a Krve Páně
 • 27.6. - První svaté přijímání
 • 30.6. - Výroční den posvěcení kostela
 • 18.7. - Výročí posvěcení kaple v Divnicích - mše svatá
 • 25.7. - Pouť v Rokytnici
 • 15.8. - Výročí posvěcení kaple v Nevšové - mše svatá
 • 28.8. - Setkání schólistů
 • 29.8. - Farní den
 • 12.9. - Farní pouť na Provodově (za příznivého počasí i pěší)
 • 28.9. - Svatováclavská mše v Lipové v 11 hodin
 • 19.-24.9. - Týden s Charitou Slavičín
 • 16.10. - Děkanátní pouť Olomouc
 • 17.10.  - Výročí posvěcení kaple v Bohuslavicích - mše svatá
 • 23.10. - Biřmování
 • 21.11. - Svatocecilská pouť