Pastorační plán

Pastorační plán farnosti na rok 2020

Děkanátní akce

 • Pěší putování kříže farnostmi děkanátu – postní doba 2020
 • Děkanátní setkání mládeže
 • Děkanátní pouť v Olomouci
  Říjen 2020

Farní akce

 • Žehnání tříkrálových koledníků
  3.1.2020
 • Tříkrálová sbírka
  4.1.2020
 • Farní ples
  11.1.2020
 • Hromniční pouť matek ve Šternberku
  1.2.2020
 • Popeleční středa (začátek postní doby)
  26.2.2020
 • Pobožnost křížové cesty na nevšovské
  1.3.2020
 • Duchovní obnova farnosti na Orlovně
  7.3.2020
 • Velkopáteční pobožnost křížové cesty na nevšovské
  10.4.2020
 • Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
  12.4.2020
 • Svátek Božího milosrdenství
  19.4.2020
 • Svatovojtěšská pouť
  26.4.2020
 • Hasičská mše svatá
  3.5.2020 v 11 hodin
 • Adorační den farnosti
  10.5.2020
 • 1. svaté přijímání
  24.5.2020
 • Noc kostelů
  5.6. 2020
 • Svatodušní vigilie
  5.6. 2020
 • Slavnost Těla a Krve Páně – slavnost s eucharistickým průvodem po městě (9.15 h)
  14.6.2020
 • Zakončení školního roku
  28.6.2020
 • Výroční den posvěcení kostela – slavnostní zakončení školního roku
  30.6.2020
 • Mše svatá v Divnicích – výročí posvěcení kaple
  19.7.2020
 • Mše svatá v Nevšové – výročí posvěcení kaple
  16.8.2020
 • Oslava 50. výročí kněžského svěcení P. Karla Petráše
  22.8.2020
 • Setkání schólistů
  29.8.2020
 • Farní den
  30.8.2020
 • Farní pouť na Provodově (za příznivého počasí i pěší)
  13.9.2020
 • Svatováclavská mše v Lipové
  27.9.2020 v 11 hodin
 • Týden s Charitou sv. Vojtěcha ve Slavičíně
  20.-25.10.2020
 • Mše svatá v Bohuslavicích – výročí posvěcení kaple
  18.10.2020
 • Lidové misie ve farnosti
  Listopad 2020