Ordinarium - Kyrie eleison

Ordinarium - Svatý

Ordinarium - Beránku Boží

Duchovní slovo

Ježíš řekl: "Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš." (Jan 8,11b)

Máte nějakou otázku na našeho kněze nebo na správce webu?