NA BOHOSLUŽBY OPĚT AUTOBUSEM

MODLITEBNÍ MARATON RŮŽENCE

Prohlášení českých a moravských biskupů v situaci ustupující pandemie Covid-19

Duchovní slovo

„Blaze chudým v duchu, neboť jim patří nebeské království." (Matouš 5, 3)

Máte nějakou otázku na našeho kněze nebo na správce webu?