INFORMACE K FOTOGRAFIÍM
Z BIŘMOVÁNÍ

Duchovní slovo

„Blaze chudým v duchu, neboť jim patří nebeské království." (Matouš 5, 3)

Máte nějakou otázku na našeho kněze nebo na správce webu?