Informace k mimořádným opatřením souvisejících se šířením koronaviru ve farnosti Slavičín

Milí farníci, bratři a sestry,

od 11. května vládní ustanovení z 30. dubna určuje, že počet účastníků bohoslužeb za stejných podmínek se zvýší na 100 účastníků. Je důležité zachovat bezpečnostní opatření (podmínky jsou uvedeny v článku Usnesení Vlády ČR o zvýšení počtu osob na bohoslužbách).

Před každou mší sv. je možnost přistoupit ke svátosti smíření.

1.svaté přijímání 2020 ve farnosti Slavičín

Původní termín 24. května 2020 se, vzhledem k výjimečné situaci, překládá na neděli 28. června 2020.

První přípravné setkání dětí se uskuteční ve středu 13. května 2020. V 18 hodin bude mše svatá s účastí dětí 3.ročníku a po ní krátká katecheze.

Zvony se rozezní 12. května ve 12.00 hodin

Na úterý 12. května připadá Mezinárodní den zdravotních sester, a proto se ve 12.00 hodin rozezní zvony po celé ČR...

Více informací

Usnesení Vlády ČR o zvýšení počtu osob na bohoslužbách

Podle dnešního usnesení Vlády ČR se budou dále uvolňovat pravidla ohledně počtu osob na bohoslužbách...

Více informací

List Svatého otce všem věřícím k měsíci květnu

25. dubna byl zveřejněn list, který Svatý otec adresoval všem věřícím k blížícímu se měsíci mariánské úcty...

Více informací

Bohoslužby za účasti 15 osob jsou povolené již od 24. dubna

Vláda ČR na včerejším jednání rozhodla, že bohoslužby a náboženské obřady za účasti 15 osob...

Více informací

Vyjádření ČBK k rozhodnutí Vlády ČR o znovuobnovení bohoslužeb

ČBK vítá rozhodnutí Vlády ČR ze 17. dubna, díky kterému se od 27. dubna...

Více informací

Velikonoční pozdrav arcibiskupa Graubnera: „Udělejme si čas na Boha“

Nechce od nás Bůh, abychom přestali s pouhým zvykem a plněním povinností...

Více informací

Velikonoční výzva českých a moravských biskupů

Více informací

Křížová cesta 2020 vedena Svatým otcem Františkem 10. dubna

Překlad celého textu křížové cesty, kterou bude Svatý otec František vést...

Více informací

Svatý týden: Od Květné neděle až po Zmrtvýchvstání Páně

Velikonoce jsou pro křesťany vrcholem celého církevního roku. Letošní velikonoční svátky budou jiné...

Více informací

Nedělní videokázání pro děti

Pro děti, které se kvůli vládním opatřením nedostanou v neděli do kostela, spouští olomoucké Centrum pro katechezi projekt videokázání...

Více informací

Společná modlitba Otče náš

Papež František vyzval všechny křesťany, aby se tuto středu 25. března v pravé poledne...

Více informací

Slovo předsedy ČBK k současné mimořádné situaci

Slovo kardinála Dominika Duky, předsedy ČBK, ohledně situace, kterou nám přinesl letošní půst.

Více informací

Slovo ke krizovému opatření vlády ČR z 15. března 2020

V souvislosti s nařízením Vlády ČR z 15. března 2020 přinášíme stanovisko...

Více informací

Modlitba papeže Františka k Panně Marii

Touto modlitbou svěřil papež František město Řím, Itálii a celý svět pod ochranu Panny Marie.

Více informací

Modlitba arcibiskupa olomouckého Jana Graubnera

Pro tuto mimořádnou situaci, kdy věřící nemohou na mši svatou, napsal arcibiskup olomoucký...

Více informací

Novéna pro zastavení epidemie koronaviru

V souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19 vyhlásil brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle...

Více informací

Prohlášení českých a moravských biskupů k mimořádnému opatření vlády ze dne 12. března 2020

Prohlášení českých a moravských biskupů k mimořádnému opatření vlády z 12. března...

Více informací

List arcibiskupa olomouckého věřícím

Drazí bratři a sestry, spolu s biskupy Čech a Moravy jsme vydali společné prohlášení...

Více informací

Výzva ČBK v souvislosti s vyhlášením mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ohledně shromáždění osob

Bratři a sestry, ministr zdravotnictví dnes vydal v souvislosti s epidemií ...

Více informací

Duchovní slovo

"Já jsem ta cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ (Jan 14, 6)

Máte nějakou otázku na našeho kněze nebo na správce webu?