Liturgická barva je

K adventu patří roráty a k nim se můžete přidat na webové stránce www.roraty.jednoduse.cz 

Každý den doby adventní se na ní objeví aktuální ranní pobožnost i možnost živého audiopřenosu z kostela v Dolním Němčí (v 7 hodin). Každodenní ranní modlitba bude obsahovat žalmy, četbu z Písma, rozjímání, přímluvy a další modlitby, ale především tradiční adventní zpěvy.

Tento web si můžete také nainstalovat do svého mobilního telefonu se systémem Android.  Aplikaci RORÁTY najdete na Google Play (název aplikace RORÁTY).

Duchovní slovo

"Čiňte pokání! Nebeské království je blízko!" (Matouš 3, 2)

Máte nějakou otázku na našeho kněze nebo na správce webu?