POSELSTVÍ PAPEŽE FRANTIŠKA K 94. SVĚTOVÉMU DNI MISIÍ – 18. ŘÍJNA 2020...

Více informací

DOPIS NÁRODNÍHO ŘEDITELE PAPEŽSKÝCH MISIJNÍCH DĚL K MISIJNÍ NEDĚLI 2020...

Více informací

SVĚTOVÝ DEN MISIÍ – MISIJNÍ NEDĚLE 18. ŘÍJNA 2020...

Misijní neděle, kterou oslavíme 18. října 2020, se nese v duchu.....

Více informací

Arcibiskup Graubner k aktuálním opatřením...

Olomoucký arcibiskup Jan Graubner zveřejnil svůj list všem farnostem arcidiecéze, v němž reaguje na aktuální vládní opatření proti šíření koronaviru.....

Více informací

Výzva Stálé rady České biskupské konference k modlitbě růžence

Ve středu 7. října 2020 se v Olomouci konalo jednání Stálé rady České biskupské konference......

Více informací

Duchovní slovo

Ježíš jim řekl: „Amen, pravím vám, že celníci a nevěstky vás předcházejí do Božího království…“ (Matouš 21, 28-32)

Máte nějakou otázku na našeho kněze nebo na správce webu?