Mše sv. z kostela sv. Vojtěcha a sv. Cecílie ve Slavičíně

Online přenos: 

* klikněte na podtržený řádek daného dne (video se spustí v novém okně.)

  • sobota 11.4.2020 - 20:00 - Velikonoční vigilie
  • neděle 12.4.2020 - 10:00 - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Velikonoční výzva českých a moravských biskupů

Více informací

Křížová cesta 2020 vedena Svatým otcem Františkem 10. dubna

Překlad celého textu křížové cesty, kterou bude Svatý otec František vést na Svatopetrském náměstí na Velký pátek 10. dubna 2020.

Více informací

Svatý týden: Od Květné neděle až po Zmrtvýchvstání Páně

Velikonoce jsou pro křesťany vrcholem celého církevního roku. Letošní velikonoční svátky budou jiné, bez účasti věřících v chrámech na bohoslužbách. Ale i tak představujeme jednotlivé dny Svatého týdne, který začíná Květnou nedělí a končí nedělí Zmrtvýchvstání Páně, jejich symboliku a slavení.

Více informací

Nedělní videokázání pro děti

Pro děti, které se kvůli vládním opatřením nedostanou v neděli do kostela, spouští olomoucké Centrum pro katechezi projekt videokázání. P. Roman Vlk v něm vždy představuje nedělní evangelium a nabídne také podněty k aktivitám v rodině.

Kázání lze sledovat na tomto kanálu YouTube.

Více informací

Společná modlitba Otče náš

Papež František vyzval všechny křesťany, aby se tuto středu 25. března v pravé poledne společně pomodlili modlitbu Otče náš.

Více informací

Slovo předsedy ČBK k současné mimořádné situaci

Slovo kardinála Dominika Duky, předsedy ČBK, ohledně situace, kterou nám přinesl letošní půst. Zaznělo v Rádiu Proglas 16. 3. 2020.

Více informací

Slovo ke krizovému opatření vlády ČR z 15. března 2020

V souvislosti s nařízením Vlády ČR z 15. března 2020 přinášíme stanovisko místopředsedy ČBK Jana Graubnera k dalším opatřením v rámci katolické církve.

Více informací

Modlitba papeže Františka k Panně Marii

Touto modlitbou svěřil papež František město Řím, Itálii a celý svět pod ochranu Panny Marie.

Více informací

Modlitba arcibiskupa olomouckého Jana Graubnera

Pro tuto mimořádnou situaci, kdy věřící nemohou na mši svatou, napsal arcibiskup olomoucký...

Více informací

Novéna pro zastavení epidemie koronaviru

V souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19 vyhlásil brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle...

Více informací

Prohlášení českých a moravských biskupů k mimořádnému opatření vlády ze dne 12. března 2020

Prohlášení českých a moravských biskupů k mimořádnému opatření vlády z 12. března, která od 14.00 hodin vyhlásila nouzový stav...

Více informací

List arcibiskupa olomouckého věřícím

Drazí bratři a sestry,

spolu s biskupy Čech a Moravy jsme vydali společné prohlášení...

Více informací

Výzva ČBK v souvislosti s vyhlášením mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ohledně shromáždění osob

Bratři a sestry,

ministr zdravotnictví dnes vydal v souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19 mimořádné opatření...

Více informací

Modlitba v rodině – Velikonoční triduum

Letos se křesťané nemohou sejít, aby slavili nejdůležitější slavnost a tajemství... 

Více informací

Velikonoce v rodině

Videoseriál o slavení velikonočních svátků při rodinné liturgii...

Více informací

Informace k mimořádným opatřením souvisejících se šířením koronaviru ve farnosti Slavičín

Milí farníci, bratři a sestry,

v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR se až do odvolání

RUŠÍ VŠECHNY MŠE SV. A DALŠÍ CÍRKEVNÍ AKCE

Dále se v souvislosti s vládním vyhlášením celostátní karantény, která zakazuje volný pohyb osob na veřejnosti, ruší i soukromé bohoslužby s osobní účastí.

Kostel bude k soukromé modlitbě otevřen pouze v předsíni.

ADORACE SE RUŠÍ!!!

Farníci, kteří mají v následujících dnech zapsány úmysly, se mohou domluvit s otcem Marianem na odsloužení mše svaté (tel.731 919 369), ale bez osobní účasti. V rámci tohoto úmyslu se mohou spojit duchovně při mši svaté, která bude přenášena on-line na internetu

Duchovní slovo

"Jeden z Dvanácti - jmenoval se Jidáš Iškariotský - tehdy odešel k vrchním kněžím. "Co mi dáte, když vám ho zradím?" zeptal se. Odpočítali mu třicet stříbrných." (Matouš 26, 14-15)

Máte nějakou otázku na našeho kněze nebo na správce webu?