Nové motu proprio rozšiřuje služby lektora
a akolyty na ženy

Papež František změnou paragrafu Kodexu kanonického práva docílil toho, že je možné službou lektora
a akolyty trvale pověřit ženy...

Více informací

Duchovní slovo

„Blaze chudým v duchu, neboť jim patří nebeské království." (Matouš 5, 3)

Máte nějakou otázku na našeho kněze nebo na správce webu?