Nové motu proprio rozšiřuje služby lektora a akolyty na ženy

                                                                                                                                                                                                           zdroj: www.ado.cz

Papež František změnou paragrafu Kodexu kanonického práva docílil toho, že je možné službou lektora
a akolyty trvale pověřit ženy. Formou apoštolského listu motu proprio "Spiritus Domini" a vysvětlujícího doprovodného listu zaslaného prefektovi Kongregace pro nauku víry, kardinálu Ladariovi, stanovuje papež František, že služby lektorátu a akolytátu jsou napříště otevřené ženám. Tuto službu ženy ve farnostech už často vykonávají, do této chvíle ale chyběl všeobecný předpis.

Paragraf 230 tedy vypouští specifikaci o mužích a zní: "Laici, kteří mají vlohy požadované podle rozhodnutí biskupské konference, mohou být předepsaným liturgickým obřadem natrvalo pověřeni službou lektora a akolyty. Toto udělení služeb jim ale nedává právo na vydržování nebo odměnu od církve."

Více informací a zdroj: www.ado.cz