Liturgická barva je

Duchovní slovo

"Syn člověka totiž přišel hledat a zachránit, co bylo ztracené." (Lukáš 19, 10)

Máte nějakou otázku na našeho kněze nebo na správce webu?