Liturgická barva je

Duchovní slovo

"Vstaň a jdi. Tvá víra tě uzdravila." (Lukáš 17, 19)

Máte nějakou otázku na našeho kněze nebo na správce webu?

Farní facebook: