Duchovní slovo

"Čemu tedy připodobním lidi tohoto pokolení? Komu se podobají? Jsou jako děti, které sedí na tržišti a pokřikují na sebe: ‚Hráli jsme vám, a vy jste netancovali; naříkali jsme, a vy jste neplakali" (Lukáš 7, 31-35)

Máte nějakou otázku na našeho kněze nebo na správce webu?

Farní facebook: